HOŠI DĚKUJEM


odnášení puků k ledu i při zápasusobotní úklid šatny po utkání i při volnu, občerstvení při utkání